Tarievenlijst Fysiotherapie 2016

Zitting € 31

Telefonische zitting € 13

Screening € 15,50

Intake en onderzoek na screening € 31

Intake en onderzoek na verwijzing € 35,70

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 49,50

Toeslag voor uit behandeling € 15,50

Inrichtingentoeslag € 15,50

Toeslag buiten reguliere werktijden € 15,50

Niet nagekomen afspraak € 31

Eenvoudige korte rapporten € 15,50

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 31