• Daling zorgpremie

  De premie voor de zorgverzekering zal in 2014 met bijna acht procent gaan dalen. Dit is de eerste echte daling van de zorgpremie sinds de invoering van het huidige zorgverzekeringsstelsel.

  De premies voor aanvullende verzekeringen blijven gelijk, aldus ZorgWijzer.nl. De dekking vanuit de basisverzekering zal ook nagenoeg hetzelfde blijven als in dit jaar. Alleen het wettelijk verplicht eigen risico zal stijgen van 350 naar 360 euro.

  Vandaag heeft de zorgverzekeraar DSW als eerste haar zorgpremie bekend gemaakt voor 2014. Zij zullen de basispremie verlagen van 102,50 naar 95 euro per maand. Op jaarbasis betekent dit een daling van 90 euro. Dit is een sterke indicatie voor wat de overige zorgverzekeraars gaan doen die de komende periode hun zorgpremie bekend zullen gaan maken.

  Tijdens Prinsjesdag liet minister Schippers van Volksgezondheid nog weten dat de premie voor de zorgverzekering gaat dalen met 24 euro in 2014. De werkelijke verlaging blijkt na vandaag dus veel hoger uit te vallen. De reden hiervan is dat de inkoop van medicijnen goedkoper is geworden en de concurrentie tussen de verzekeraars heviger, wat volgend jaar positief zal uitvallen voor de consument.

  Bovendien speelt het mee dat begin van dit jaar het eigen risico fors is verhoogd van 220 naar 350 euro. Als dit niet was gedaan was de zorgpremie waarschijnlijk volgend jaar eerder gestegen dan gedaald.

  Mogelijk is de daling maar voor een jaar, aangezien nu al wordt voorspeld dat de zorgpremie in 2015 weer gaat stijgen. De reden hiervan is dat er veel zorg vanuit het AWBZ wordt overgeheveld aan de gemeenten en zorgverzekeraars zelf, die zich hierdoor willen indekken met reserves.

  http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2014/zorgpremie-met-bijna-acht-procent-omlaag-in-2014
  Bron: Nieuwsbank.nl

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream